Agentuur

Wij vertegenwoordigen onze principalen, voor de verkoop en technische assistentie van fruitproducten op de Belgische (en bij uitbreiding de BeNeLux) markt. Deze verkoopsactiviteiten kunnen gepaard gaan met het verstrekken van advies aan zowel de klantĀ  als de leverancier, aangaande de kwaliteiten en technische eigenschappen van deze producten. Onze adviezen zijn adviserend, zeker nooit bindend.
Deze fruitproducten zijn o.a. vruchtenpreparaten voor de melk- en sojaverwerkende industrie, geconcentreerde vruchtensappen en mengsels hiervan, bedoeld voor de productie van dranken in de breedste zin van het begrip.